شناسایی تغییر روند

برای اینکه ما تغییر یک روند را پیدا کنیم، چه روند صعودی باشه و چه نزولی به رفتار قیمت بین آخرین سویینگ (های) ( Swing High ) و آخرین سویینگ (لو) ( Swing Low ) آن روند توجه می کنیم.
نکته : پیشنهاد میکنم اگه با اصطلاح سویینگ (های) و سویینگ (لو) آشنایی نداری، حتماً اول آموزش قبلی یعنی مقاله ( شناسایی پایان روند ) را مطالعه کن و بعد به ادامه این مطلب بپرداز چرا که این دو مطلب خیلی به هم مرتبط هستند. ( به تصاویر دقت کنید )

عکس شماره 1 از آموزش 11 در سایت ترید بهتر https://tradebehtar.ir/1
عکس شماره 2 از آموزش 11 در سایت ترید بهتر https://tradebehtar.ir/2

تغییر روند صعودی

حالا چطور یک روند صعودی تغییر پیدا میکند، همان طور که در آموزش قبلی گفتم برای پایان روند صعودی نیاز بود که سویینگ (لویی) که منجر به آخرین و بالاترین سویینگ (های) شده بود توسط قیمت شکسته بشه.
حالا برای تغییرش فقط کافیه که ما بین این دو تا سویینگ مورد نظر ما یک اکستنشن پر قدرت به سمت پایین و یک کارکشن بر خلاف آن شکل بگیرد در چنین حالتی ما می گوییم روند صعودی پایان پیدا کرده و روند نزولی شکل گرفته.
دلیلش هم اینکه براساس تعریفی که در آموزش های قبلی برای روند گفتیم، برای شروع یک روند ابتدا باید یک حرکت داشته باشیم و برای حرکت قیمت ابتدا یک اکستنشن و سپس یک کارکشن ضعیف، الان برای نزول ما یک اکستنشنی داریم به سمت نزول و یک کارکشن برخلافش. ( به تصاویر خوب دقت کنید)

عکس شماره 3 از آموزش 11 در سایت ترید بهتر https://tradebehtar.ir/3
عکس شماره 4 از آموزش 11 در سایت ترید بهتر https://tradebehtar.ir/4
عکس شماره 5 از آموزش 11 در سایت ترید بهتر https://tradebehtar.ir/5

نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که قیمت باید بیشتر از 60 درصد به سمت پایین آمده باشد یعنی (اصلاح کرده باشد) که ما بتوانیم بگوییم این یک اکستنشن نزولی است.

دلیل اینکه چرا باید بیش از 60 درصد اصلاح کرده باشد در آموزش های بعدی براتون خواهم گفت. ولی منظور من از اصلاح اینه که اگه از آن سویینگ لو تا سویینگ های به طور مثال 100 پیپ باشه باید بیش از 60 پیپ گذشته باشد به سمت نزول تا ما آن را یک اکستنشن نزولی ببینیم بعد منتظر یک کارکشن که بگیم روند صعود به روند نزول تغییر پیدا کرده. ( به تصاویر دقت کنید )

عکس شماره 6 از آموزش 11 در سایت ترید بهتر https://tradebehtar.ir/6
عکس شماره 7 از آموزش 11 در سایت ترید بهتر https://tradebehtar.ir/7

تغییر روند نزولی

برای روند نزول هم به همین صورت عمل می کنیم. یعنی هرگاه در بازار ما مشاهده بکنیم که ما بین آخرین سویینگ (هایی) که منجر به آخرین و پایین ترین سویینگ (لوی) شده، یک اکستنشن صعودیی که بیش از 60 درصد بالا آمده و بعد از آن یک کارکشن داشته باشیم، میگم روند نزول پایان پیدا کرد و روند صعودی شروع شد. ( به تصاویر دقت کنید )

عکس شماره 8 از آموزش 11 در سایت ترید بهتر https://tradebehtar.ir/8
عکس شماره 9 از آموزش 11 در سایت ترید بهتر https://tradebehtar.ir/9
عکس شماره 10 از آموزش 11 در سایت ترید بهتر https://tradebehtar.ir/10

چون برای روند صعودی ما نیاز به یک حرکت صعودی داشتیم که این حرکت صعودی تشکیل شده از یک اکستنشن صعودی و کارکشن ضعیف برخلاف آن حرکت.

عکس شماره 11 از آموزش 11 در سایت ترید بهتر https://tradebehtar.ir/11
عکس شماره 12 از آموزش 11 در سایت ترید بهتر https://tradebehtar.ir/12

خوب ما در این مطلب یاد گرفتیم که برای اینکه تشخیص بدیم یک روند نزولی و یا صعودی تغییر پیدا کرده باید مابین آخرین سویینگ (های) و آخرین سویینگ (لو) آن روند یک گام و اصلاحی که بیش از 60 درصد حرکت قبلی خود پیموده ببینیم . در مطلب بعدی به شناسایی روند رنج و انواع آن میپردازیم.

منتظر آموزش های بعدی باشید...