بایگانی نوشته‌ها


آموزش 11 : شناسایی تغییر روند

آموزش 11 : شناسایی تغییر روند

در آموزش قبلی چگونگی پایان یک روند را با توجه به سویینگ ها که چه شرایطی باید داشته باشند تا پایان روند اتفاق بیفتد را یاد گرفتیم. حالا در این آموزش یاد میگیریم چگونه از طریق کارکشن ها و اکستنشن ها، تغییر یک روند را تشخیص دهیم.

آموزش 9 : تشخیص روند نزولی

آموزش 9 : تشخیص روند نزولی

در آموزش قبلی با استفاده از سرنخ های قیمت یاد گرفتیم یک روند صعودی را تشخیص بدیم و اینکه برای شناسایی یک روند صعودی باید به چه نکاتی توجه کنیم حالا با همان سرنخ های قیمت مشخصاتی که یک روند نزولی را باید داشته باشد را بررسی میکنیم.