ترید بهتر

انواع اصلاح قیمت

آموزش 17 : انواع اصلاح قیمت (قسمت دوم)

/post-23

در این آموزش ما به ادامه ی مبحث بررسی انواع کارکشن ها(انواع اصلاح قیمت) که چه خصوصیاتی باید داشته باشند و چگونه شکل میگیرند اختصاص میدیم، که در این قسمت به بررسی اصلاح چندگانه( کمپلکس پولبک) و پولبک به ریورسال میپردازیم. همانطور که در آموزش قبلی گفتیم امکان شناسایی قدرت روند ها از طریق انواع اصلاح(کارکشن) به سادگی امکان پذیر است. از این رو آشنایی با کمپلکس پولبک ها برای معاملات ادامه دهنده و پولبک به ریورسال برای معاملات برگشتی به ما بسیار کمک خواهد کرد.


آموزش 16 : انواع اصلاح قیمت (قسمت اول)

/post-22

در این آموزش با انواع اصلاح قیمت که چه خصوصیاتی باید داشته باشه و چگونگی شکل گیری هر کدام آشنا میشویم و هر یک از آن ها را به طور مجزا در بازارهای معاملاتی بررسی میکنیم که در آینده به شما کمک میکنه به راحتی قدرت روندها رو بررسی کنید.