نحوه ترسیم سویینگ ها

آموزش 3 : چگونگی ترسیم محدوه ی سویینگ ها

/post-9
خوب ما تا اینجا سویینگ ها رو یاد گرفتیم که چرا باید استفاده کنیم، چطور باید در نظر بگیریمشون و چطور باید پیداشون کنیم و اینکه به کدوم ها باید اهمیت بدیم.