ترید بهتر

شناسایی پایان روند رنج

آموزش 14 : شناسایی پایان روند رِنج

/post-20

در آموزش قبلی درباره ی انواع روند رِنج و اینکه چه رفتاری باید در مقابل هر کدام داشته باشیم صحبت کردیم در این آموزش یاد میگیریم که چگونه با توجه به یک اکستنشن و کارکشن پایان روند رنج را شناسایی کنیم و در نقطه ای مناسب برای معاله ورود داشته باشیم.