ترید بهتر

سویینگ موثر

آموزش 2 : چرخش قیمت در بازارهای معاملاتی

/post-8

تمام توضیحاتی که از این به بعد میگم مثل یک تیکه پازل است که باید با مطالب بعدی در کنار هم قرار بگیرد تا در انتها یک پلن معاملاتی تشکیل بشه.