ترید بهتر

سرنخ تشخیص روند

آموزش 7 : سرنخ های تشخیص روند بازار

/post-13

شناسایی روند ها در معامله گری از اهمیت بالایی برخوردار هست به این علت که در واقع روند ها توسط معامله گران بزرگ و موثر بازار ایجاد می شود پس شناسایی روند ها برابر است با همراه شدن با معامله گران بزرگ و نقدینگی های بالا. برای شناسایی روندها ما به سرنخ های ورود جریان پول در بازار نیاز داریم. یعنی نیاز به اطلاعاتی داریم که بتوانیم تغییرات جریان پول را در عرضه و تقاضا به خوبی تشخیص دهیم و متوجه شویم که یک روند چه زمانی شروع می شود و حتی به راحتی نحوه تغییر و پایان آن را هم نیز تشخیص دهیم.