ترید بهتر

روند نزولی

آموزش 9 : تشخیص روند نزولی

/post-15

در آموزش قبلی با استفاده از سرنخ های قیمت یاد گرفتیم یک روند صعودی را تشخیص بدیم و اینکه برای شناسایی یک روند صعودی باید به چه نکاتی توجه کنیم حالا با همان سرنخ های قیمت مشخصاتی که یک روند نزولی را باید داشته باشد را بررسی میکنیم.