ترید بهتر

دو قانون مهم در روندها

آموزش 15 : دو قانون مهم در روندها

/post-21

در این آموزش به بررسی دو قانون مهم در تغییر روندها می پردازیم که برای عملکرد بهتر در معامله گری و جلوگیری از تصمیمان احساسی و یا نا آگاهانه به ما کمک زیادی میکند. قبلا در مباحث گذشته اشاره ای به این دو قانون شده بود ولی نیاز هست تا با جزییات بیشتری از این دو قانون آشنا بشیم که شامل : 1- قانون تداوم روندها 2- قانون عدم ادامه ی روندها.