ترید بهتر

حد سود

آموزش 37 : میزان حد سود در بازارهای مالی

/post-43

یکی از مشکلات معامله گران در بازارهای مالی تصمیم گیری برای زمان خروج از معاملات برای دستیابی به حداکثر سود ممکن هست. به همین علت تعدادی از آن ها بر اساس برخی داده ها و روش ها تصمیم به تعیین محدوده قیمتی یعنی تعیین حد سود برای خروج از معامله می کنند، اما در مواقعی همین عمل موجب از دست دادن مقدار زیادی از سود معامله می شود. در معامله گری با روش پرایس اکشن هدف ما استفاده از حداکثر پتانسیل موجود در بازار است و تعیین حد سود تنها مانعی برای دستیابی به بیشترین میزان سود است. پس بعد از ورود به معامله در منطقه سود میشه با مدیریت درست، رفتار قیمت را به نحوی دنبال کرد که در بهینه ترین قیمت از بازار خارج شویم.