ترید بهتر

تغییر روند

آموزش 11 : شناسایی تغییر روند

/post-17

در آموزش قبلی چگونگی پایان یک روند را با توجه به سویینگ ها که چه شرایطی باید داشته باشند تا پایان روند اتفاق بیفتد را یاد گرفتیم. حالا در این آموزش یاد میگیریم چگونه از طریق کارکشن ها و اکستنشن ها، تغییر یک روند را تشخیص دهیم.