ترید بهتر

تشخیص تغییر جریان سفارشات

آموزش 30 : شناسایی تغییر جریان سفارشات

/post-36

قطعا تجربه کردید و یا در نزدیکانتان که در بازار های معاملاتی فعالیت میکنند دیده اید که با سودهای خیلی کوچک و کم از معاملات خودشون خارج می شن. این افراد با وجود این که توانسته اند یک روند سود ده را به خوبی شناسایی کنند اما متاسفانه در زمان مناسبی وارد معامله نشده اند به همین علت نمی توانند حداکثر سود ممکن را از بازار بگیرند.در آموزش های گذشته بطور کامل یاد گرفتیم که چطور یک روند مناسب را برای معامله شناسایی کنیم اما باید بدانیم که به همان میزان که شناسایی یک روند سود ده و پرقدرت اهمیت دارد، زمان ورود به آن روند و تشخیص این که روند تا کجا و چه قیمتی ادامه خواهد داشت نیز بسیار حائز اهمیت است. در این آموزش با بررسی تغییر جریان سفارشات از طریق رفتار کندلها یاد میگیریم که چه زمانی به معاملات وارد شویم تا بیشترین سود ممکن از حرکت قیمت را کسب کنیم.