ترید بهتر

انواع روند رنج

آموزش 13 : انواع روند رنج

/post-19

روند رنج در حالت کلی به دو دسته ی اصلی تقسیم می شود؛ 1- رنج سایدوی (موازی)   2- رنج چوپی (متلاطم) در این آموزش ما به شناسایی هر دو می پردازیم و یاد میگیریم در مقابل هر کدام چه رفتاری داشته باشیم تا بهترین نتیجه را از بازار بگیریم.