ترید بهتر

قاعده بی اعتباری

آموزش 5 : قاعده بی اعتباری

/post-11

در این مطلب ما با استفاده از دانش دستورهای معاملاتی یاد میگیریم که کدام سطوح تنش و سویینگ ها هنوز دارای اعتبار هستن و کدام از اعتبار خارج شدن. پیشنهاد میکنم این مطلب را از دست ندید که در آینده خیلی به شما در معاملات کمک میکنه.